Presliste negledesign

Nytt sett akrylnegler                                                                  Kr. 950,-

Nytt sett akrylnegler fransk                                                             1050,-

Nytt sett akrylnegler ombre                                                             1050,-

Påfyll akrylnegler                                                                              750,-

Påfyll akrylnegler fransk                                                                     850,-

Påfyll akrylnegler ombre                                                                     850,-

Påfyll akrylnegledesign                                                                       850,-

Fjerning av akrylnegler                                                                       450,-

Nytt sett gelenegler                                                                             950,-

Nytt sett gelenegler fransk                                                                  1050,-

Nytt sett gelenegler ombre                                                                  1050,-

Påfyll gelenegler                                                                                   750,-

Påfyll fransk eller ombre                                                                         850,-

Fjerning av gelenegler                                                                           450,-

IMG_2856.JPG
IMG_2857.JPG
IMG_2859.JPG
IMG_2858.JPG
IMG_2860.JPG
IMG_2854.JPG
IMG_2856.JPG
IMG_2863.JPG
IMG_2602.JPG
IMG_2601.JPG
IMG_2600.JPG
IMG_2599.JPG
IMG_2598.JPG
IMG_2858.JPG
IMG_2857.JPG
IMG_2862.JPG
IMG_2861.JPG